آرمان شرق

چگونه کالری سوزی بیشتری داشته باشیم

آرمان شرق:نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد محدودکردن شدید مصرف کربوهیدرات ها و مصرف چربی بیشتر به کالری سوزی بیشتر کمک می کند. به گزارش آرمان شرق به نقل از مهر، محققان بیمارستان کودکان بوستون دریافتند از بین ۱۶۴ فرد بزرگسال حاضر در مطالعه کاهش وزن، افرادی که دارای وعده های غذایی...

ادامه ...