دیدارنیوز

اصلاح اصلاحات، پوست اندازی یا ...؟! (گفت‌وگو با سعید حجاریان، تئوریسین اصلاح‌طلب)

یک تئوریسین اصلاح‌طلب در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است حامیان جریان اصلاحات این جریان را تنها بگذارند، دست از حمایت بکشند و حتی به جریانی موسوم به براندازی بپیوندند؛ پیش‌بینی کرد که ریزش جدی از سمت حامیان اصولگرایان به سمت جریان اصلاحات صورت خواهد گرفت؛ اما برانداز‌ها به...

ادامه ...