انصاف نیوز

پایداری در خیال حذف ظریف!

روزنامه‌ی همشهری نوشت: برایشان فرقی نمی‌کند که پیش و پس ماجرا چیست و مسیری که پیش می‌رود، به کدام سمت است؛  فقط کافی است نام محمد‌جواد ظریف وزیر امورخارجه در مسائل مطرح باشد، میداندار می‌شوند و پرچم نقد را چنان بلند می‌کنند که نمودش در دو جبهه عیان می‌شود؛ اول ساماندهی تجمعات...

ادامه ...