سخت افزار مگ

گربه وحشی خنک کننده های Helor 240/360 را معرفی کرد

گربه وحشی، Cougar، دو خنک کننده مایع جدید با عناوین Cougar Helor 240 و Helor 360 را معرفی کرد. هر 2 خنک کننده به صورت AIO طراحی شده و همانطور که از اسامی آنها نیز پیداست، به رادیاتورهای 240 و 360 میلی متری مجهز هستند. بر روی محل قرار گیری IHS، از یک صفحه شفاف استفاده شده است تا گردش مایع و چرخش پره های گرداننده...

ادامه ...