انصاف نیوز

قطع شدن و خشکی غیرطبیعی درختان نارمک

نسترن فرخه، خبرنگار انصاف نیوز: در میدان ۴۹ نارمک که قدم بزنید درختان تنومندی را می بینید که از ته بریده شده‌اند، درختانی که تا ماه‌های قبل در این میدان دیده می‌شدند. خبرنگار انصاف نیوز از اهالی این منطقه در مورد خشک شدن ناگهانی درختان و بریده شدنشان می پرسد ولی اغلب افراد ابراز...

ادامه ...