سخت افزار مگ

کامپیوتر ایستگاه کاری بازی ایسوس معرفی شد: ASUS GS50

شرکت ایسوس به تازگی یک کامپیوتر آماده با نام ASUS GS50 را معرفی کرده است که برای کاربردهای ایستگاه کاری و تولید بازی یا رندرینگ های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. ASUS GS50 تمایل بیشتری به کاربردهای رندرینگ و ایستگاه کاری دارد چرا که سخت افزارهای مورد استفاده در آن، در همین کلاس هستند. ایسوس...

ادامه ...