انصاف نیوز

حکومت قانون و اعدام سلطان سکه

«عباس آخوندی» در یادداشتی تلگرامی با عنوان «حکومت قانون و اعدام سلطان سکه» نوشت: «سلطان سکه و همکارش اعدام شدند. اینک سؤال این است که این نوع اقدام تا چه حد ظرفیت بازدارندگی دارد و چه کمکی به بازگشت ثبات به بازار می‌کند؟ و تا چه حد به حکومت قانون، توسعه سرمایه‌گذاری و رشدِ تولید...

ادامه ...