آرمان شرق

با خطرات و مضرات شدید «نودل» آشنا شوید

آرمان شرق: یک غذای بسیار ساده و به سلیقه خیلی ها بسیار خوشمزه که به صورت تنهایی یا با یک سس خوشمزه می توان سرو کرد را به اسم نودل می شناسیم. سوال اینجاست که چرا اینقدر ضرر دارد؟   چرا همه نودل را دوست دارند؟ رشته فرنگی فوری یا همان نودل را همه دوست دارند. این ماده آسان طبخ شده و بسیار...

ادامه ...