آرمان شرق

همنشینی و بازی وزیر خارجه انگلیس با دختر نازنین زاغری در تهران/ تصویر

آرمان شرق: وزیر خارجه انگلیس که روز گذشته به تهران سفر کرده بود با دختر نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی که در ایران به زندان محکوم شده است، دیدار کرد. نوشته همنشینی و بازی وزیر خارجه انگلیس با دختر نازنین زاغری در تهران/ تصویر اولین بار در پایگاه خبری آرمان شرق. پدیدار شد.

ادامه ...