آرمان شرق

فرمول هایی برای درمان سریع فشارخون

آرمان شرق:برخی گیاهان تاثیر به سزایی در کاهش فشار خون دارند و باعث بهبود بیمار می‌شوند. به گزارش آرمان شرق به نقل از بهداشت نیوز:  هنگامی که در رگ‌ها حالت تورمی ایجاد شود، خون داخل آنها با فشار جریان پیدا می‌کند و این امر باعث ایجاد فشار خون می‌گردد. برای این که این رگ ها به حالت...

ادامه ...