انصاف نیوز

تیتر خبرگزاری فارس: پولشویی گسترده زیر سایه FATF

خبرگزاری فارس که از مخالفان FATF است، در گزارشی با تیتر «پولشویی گسترده زیر سایه FATF» نوشت: پولشویی گسترده در دانمارک، یکی از اصلی‌ترین اعضای FATF افشا شد. موضوع FATF یکی از پرمناقشه‌ترین مباحث چند وقت اخیر در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بوده است.  پیوستن یا نپیوستن ایران به این گروه...

ادامه ...