فانوس نیوز

کیست 26 کیلویی در شکم زن جوان ! + عکس

در اتفاقی نادر جراحان انگلیسی یک کیست کیلویی ۲۶ کیلویی را از شکم یک زن جوان خارج کردند.

ادامه ...