فانوس نیوز

شکسته‌شدن بینی و گونه دانش‌آموز مشهدی+اظهارات ولی دانش‌آموز

خانم ‌معلم‌ سر دانش‌آموز ۹ ساله کلاس دومی را بخاطر ضعف در درس ریاضی به دیوار کوبید.

ادامه ...