فانوس نیوز

سرنوشت شوم دختر جوان شیشه ای

«دختران فامیل با اندام لاغر و لباس های آن چنانی، نه تنها جلوی من خودنمایی می کردند بلکه پچ پچ می کردند و می خندیدند در حالی که نگاهشان متوجه من بود.

ادامه ...