فانوس نیوز

جاری شدن سیل در سطح شهر دهلران

جاری شدن سیل در سطح شهر دهلران باعث مختل شدن تردد مردم شده است.

ادامه ...