فانوس نیوز

اتش سوزی در واحد صنفی محلات

مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری محلات گفت: یک واحد صنفی در این شهر به علت رعایت نکردن موازین ایمنی طعمه آتش شد.

ادامه ...