فانوس نیوز

خودکشی فجیع این دختر 19 ساله در خوابگاه دانشجویی + عکس

دختر ۱۹ ساله که به شدت به پدرش وابسته بود، بعد از مرگ پدرش به زندگی خودش پایان داد.

ادامه ...