فانوس نیوز

جستجو با هلی کوپتر برای یافتن پدر و پسر گمشده در کن تهران !

سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر از اعزام بالگرد برای یافتن پدر و پسر مفقودشده در منطقه وردیج کن خبر داد.

ادامه ...