خبرگزاری فارس

وزارت علوم باید پاسخگوی ظلمی باشد که طی 5 سال به بورسیه‌ها اعمال شد

مدیرکل بورس وزارت علوم در دولت دهم گفت:‌ دانشجویان بورسیه به دلیل سیاسی‌کاری و سیاست‌بازی تعدادی از مدیران وزارت علوم طی 5 سال گذشته تحت اذیت و آزار و شکنجه قرار داشتند و وزارت علوم باید پاسخگو باشد.

ادامه ...