شفقنا

دومین رئیس کارکنان کاخ سفید در دوره ترامپ کنار می‌رود

شفقنا- رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که دومین رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در دوره زمامداری وی نیز سه هفته دیگر این منصب را ترک می کند.

ادامه ...