شفقنا

امیر قطر در نشست سران شورای همکاری شرکت نمی‌کند

شفقنا- یک مسئول قطری تاکید کرد که امیر این کشور با وجود دعوت رسمی پادشاه عربستان، در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس شرکت نخواهد کرد.

ادامه ...