شفقنا

۳ نکته بودجه و توجه نمایندگان مجلس

شفقنا- یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی در نوشتاری با عنوان ۳ نکته بودجه و توجه نمایندگان مجلس در روزنامه ایران نوشت، قبل از آن‌که بودجه ۹۸ را مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم ابتدا باید از دولت به خاطر تنظیم بموقع بودجه قدردانی کرد. طی سال‌های گذشته بارها دیده شد که دولت‌ها...

ادامه ...