شفقنا

ویژگی‌های بودجه سال آینده

شفقنا- هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده پیشین مجلس در نوشتاری با عنوان ویژگی‌های بودجه سال آینده در روزنامه ستاره صبح نوشت، بودجه سال ۹۸ ویژگی‌های خاصی دارد که مهم‌ترین آن کاهش وابستگی اقتصاد کشور به فروش نفت است. اینکه وابستگی بودجه سال آینده به نفت تنها ۲۷ درصد شده،...

ادامه ...