شفقنا

اصلاح ساختار و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت

شفقنا- محمد کرد بچه کارشناس اقتصادی در نوشتاری با عنوان اصلاح ساختار و کاهش وابستگی اقتصاد به نفت در روزنامه ستاره صبح نوشت، اقتصاد ایران با چالش‌های زیاد روبروست که این چالش‌ها اقتصاد را ناکارآمد کرده است.عملکرد دولت یازدهم و بخصوص دولت دوازدهم در حوزه اقتصادی مود نقد کارشناسان...

ادامه ...