شفقنا

گذر میلیونها سال در یک تصویر

شفقنا زندگی – تصویری از یک جزیره ی یا در حقیقت صخره رسوبی را میبینید که در طی میلیونها سال از لایه های مختلف رسوبات که بر روی یکدیگر قرار گرفته اند، تشکیل شده است.

ادامه ...