فانوس نیوز

شرایط بازنشستگی بیمه زنان خانه‌دار/ زنان گیلانی در صدر بیمه شده‌ها

زنان خانه‌دار هم می‌توانند بیمه شده و از مزایای درمان و بازنشستگی برخوردار شوند چراکه طبق قانون این زنان، مشمول بیمه صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد هستند.

ادامه ...