سخت افزار مگ

ابراز نگرانی اتحادیه اروپا نسبت به کمپانی های تکنولوژی چینی

کمسیون تکنولوژی اتحادیه اروپا نسبت به خطرات امنیتی مطرح شده از جانب هوآوی و سایر کمپانی های تکنولوژی چینی ابراز نگرانی کرد آندرس آنسیپ طی یک کنفرانس خبری در بروکسل و تنها چند روز پس از دستگیری یکی از مدیران اجرایی ارشد هوآوی در کانادا در جریان کلاهبرداری بانکی گفت: "آیا ما باید...

ادامه ...