دیدارنیوز

عکس/ قله زیبای دماوند

ای دیو سپید پای در بند!‌ ای گنبد گیتی!‌ای دماوند!

ادامه ...