فانوس نیوز

فیلم | آیا مسئولین از کمک سپاه برای خودرو سازی استقبال می کنند؟

سردار حاجی زاده در دانشگاه علم و صنعت: اگر مسئولین بخواهند سپاه آماده کمک به خودرو سازی است.

ادامه ...