انصاف نیوز

دلار ۴۲۰۰تومانی تصمیم چه کسی بود؟

روزنامه‌ی دنیای اقتصاد نوشت : آگاهی از نحوه اتخاذ سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی با انتشار روایت‌های متناقض، پیچیده‌تر شد. پس از اجرایی شدن سیاست عرضه ارز با نرخ ثابت که به دلار ۴۲۰۰ معروف شد، یکی از پرسش‌های اصلی نحوه اتخاذ آن تصمیم بود. این سوال از این جهت مهم بود که سیاست دلار ۴۲۰۰...

ادامه ...