انصاف نیوز

دور باطل یک زندگی بی حاصل

دکتر جواد کاشی، استاد دانشگاه، در یادداشتی تلگرامی با عنوان «دور باطل یک زندگی بی حاصل» نوشت: اگر دزدی شب هنگام از دیوار خانه‌ای بالا رفت، یا جنایتی مرتکب شد، حتماً باید دستگیر و مجازات شود. این منطق عرصه خصوصی زندگی است. پیچیدگی چندانی ندارد. در میان مردان سیاست هم اگر کسی مرتکب...

ادامه ...