شفقنا

خانه های گرانی که خریدار ندارند!

شفقنا- مسکن محلی است، آرامش و امنیت را برای انسان و خانواده به ارمغان می آورد و بخشی از اسباب راحتی آنها محسوب می شود؛ اما امروز به دلیل افزایش کاذب و بی رویه قیمت ها، آرامش را از خریداران واقعی سلب کرده است. طی ماه های گذشته بورس بازان، سودجویان و دلالان بر بازار زمین و مسکن یزد...

ادامه ...