سخت افزار مگ

رسوایی جدید فیسبوک با دسترسی اپلیکیشن ها به تصاویر حدود 7 میلیون کاربر

به نظر می رسد که سال 2018 نمی توانست بدون یک رسوایی فیسبوک دیگر به پایان رسد. این بار کمپانی درباره کشف یک باگ در API تصاویر خبر داد که به اپلیکیشن ها اجازه دسترسی به عکس های پست نشده 6.8 میلیون کاربر را می داده است. این باگ بر روی کسانی تاثیر گذاشته است که از فیسبوک Login  استفاده کردند...

ادامه ...