انصاف نیوز

اظهارنظرهای “فراکارشناسی” روحانیت درباره‌ی مشق شب، fatf، لیدری فوتبال و…!

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب در سرمقاله‌ی روزنامه‌ی اعتماد با عنوان “فرا کارشناسی” نوشت: «برای روحانیت و حتی تریبون‌های آنان، نقش به نسبت تعریف شده‌ای در ذهن‌ها وجود دارد و اگر نقش جدیدی وارد ماجرا شود، کلیت آن نقش اصلی مخدوش و دچار اختلال خواهد شد. به نظر بنده...

ادامه ...