فانوس نیوز

فیلم | تله گذاشتن برای زوج ایرانی و گروگان گیری در ترکیه!

یک زوج ایرانی که با انگیزه مهاجرت به ترکیه رفته بودند به دام گروگانگیران افتادند که خوشبختانه آزاد شدند.

ادامه ...