55 آنلاین

حذف جریمه از وام بانکی تا سقف 5 میلیارد تومان

با مصوبه اخیر مجلس اصل وام به اضافه سود متعارف از بدهکار بانکی دریافت می شود و جریمه بخشیده می شود. مصوبه قبلی مجلس در خصوص معوقات بانکی نیز تسهیلات تا ١٠٠ میلیون تومان را شامل می شده و اکنون تا ۵ میلیارد تومان معوقات بانکی در این مصوبه مطرح...

ادامه ...