55 آنلاین

ضرر کوتاه کردن ناخن در طول شب، سند علمی دارد؟

احتمالا شما هم از اطرافیان خود شنیده اید که نباید ناخن ها را در طول شب کوتاه کرد و البته عده ای هم در این زمینه افسانه و داستانهایی ساخته اند. اما واقعا این موضوع سندیت علمی دارد؟

ادامه ...