فانوس نیوز

امکان استعلام ممنوع الخروجی

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا با اشاره به امکان استعلام ممنوع الخروجی افراد از طریق مراجعه به این پلیس، گفت: روند اطلاع رسانی و استعلام درباره وضعیت ممنوع الخروجی افراد از سال های گذشته تا کنون توسط این پلیس صورت می گیرد.

ادامه ...