دیدارنیوز

گزارشی از سامانسرای زنان لویزان

خانوم ما کی آزاد می شیم؟ خانوم ما چهارماهه این جاییم کی می ریم بیرون؟ خانوم شما می تونین بهشون بگین ما رو آزاد کنن؟ خانوم شما شب از اینجا می‌رین تو هوای آزاد؟ خانوم؟ خانوم؟... زن‌ها یکی یکی این جمله ها را می گویند و آرام آرام صدای‌شان را بالا می برند تا فریادشان بیشتر از بقیه شنیده...

ادامه ...