انصاف نیوز

تهدیدکنندگان پیامکی نمایندگان از کجا خط می‎گیرند؟

تهدیدکنندگان پیامکی نمایندگان از کجا خط می‎گیرند؟ اوایل هفته جاری سیل پیامک‌های حاوی یک جریان فکری مشخص با سرشماره‌های ۰۹۱۵، ۰۹۱۲، ۰۹۳۷، ۰۹۰۱، ۰۹۳۹ و ۰۹۱۳ به سوی عاشقان فیلترینگ و پیامک‎های تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس سرازیر شد؛ پیامک‌هایی که هرچند با لحن‌های مختلفی نوشته...

ادامه ...