دیدارنیوز

۷ عادت اشتباه در صرفه‌جویی‌های مالی

برخی عادت‌ها که از نظر ما باعث صرفه جویی مالی می‌شوند ممکن است در واقع تاثیر عکس داشته و در دراز مدت هزینه زیادی را بر ما تحمیل کنند.

ادامه ...