شفقنا

زندگی مسلمات آمیز مسلمانان لهستان در کنار جمعیت غالب کاتولیک ها

شفقنا زندگی- «جامعه مسلمانان ورشو در گوشه‌ای کوچک از پایتخت لهستان رشد می‌نمایند، یعنی در بخش کوچکی از کل کشور که دربرگیرنده اقلیتی بسیار اندک از مسلمانانی است که در میان جمعیت غالب کاتولیک زندگی می‌کنند.» به گزارش سرویس ترجمه شفقنا از دویچه وله، تنها مسجد ورشو در نقطه‌ای بی...

ادامه ...