فانوس نیوز

نجات جان مادر باردار از خطر مرگ حتمی پس از زایمان

با تلاش کادر پزشکی و درمانی بیمارستان شهید بهشتی نوشهر مادر باردار از خطر مرگ حتمی پس از زایمان نجات یافت.

ادامه ...