ارانیکو

تصمیم مهم بانک مرکزی برای تعادل بازار ارز

حسین سلاح ورزی گفت: قیمت‌های پایه صادراتی برای مشخص شدن میزان واقعی صادرات باید اصلاح شود.

ادامه ...