فانوس نیوز

بقایای ۲۱ جسد سوخته در نزدیکی مرز آمریکا با مکزیک پیدا شد

مقامات مکزیک از پیدا شدن بقایای ۲۱ جسد سوخته در نزدیکی مرز آمریکا با این کشور خبر دادند.

ادامه ...