شفقنا

ممنون سردار که شادی را به رسمیت شناختید

شفقنا زندگی- مردم ایران با یک اتفاق کوچک هم خوشحال می‌شوند و کیف دنیا را می‌برند. مصطفی داننده در عصر ایران نوشت: فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که در آن چند سرباز دسته موسیقی، در حین تمرین، چند حرکت موزون  انجام می‌دهند. فرمانده‌شان هم آنجا ایستاده است و با آنها شوخی می‌کند. این...

ادامه ...