سخت افزار مگ

تعطیلی دولت آمریکا وب سایت های فدرال را از کار انداخت

تعطیلی دولت ایالات متحده به دلیل عدم توافق رییس جمهور و نمایندگان این کشور برای اختصاص بودجه ساخت دیوار مرزی بین آمریکا و مکزیک باعث شده تعداد بسیار زیادی از وب سایت دولتی و فدرال این کشور با پسوند gov. نیز از دسترس خارج شوند. از جمله وب سایت هایی که به این دلیل از دسترس کاربران خارج...

ادامه ...