55 آنلاین

برخورد جنجالی با رونالدو در عربستان

تصویری که از کریستیانو رونالدو در فرودگاه ملک عبدالعزیز عربستان گرفته شد تعجب بسیاری را به دنبال داشت.

ادامه ...