دیدارنیوز

سن ارتکاب به جرائم خُرد از ۱۲ سال است

سن ارتکاب به جرائم خُرد با توجه به حضورو وجود کودکان خیابانی از ۱۲ تا ۲۵ سال است، البته در سنین پایین‌تر، این دسته ازجرائم مشاهده می‌شود، اما از آنجا که عمومیت ندارد، قابل اتکا نیست.

ادامه ...