فانوس نیوز

مبارزه با فشار خون بالا با کمک سلول‌های ایمنی

پژوهش جدید دانشمندان اسکاتلندی نشان می‌دهد که سلول‌های ایمنی بدن می‌توانند به مقابله با فشار خون بالا کمک کنند.

ادامه ...